Trivadis

We lessen complexity.

Databeskyttelsesforordning.
 

Tak for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en meget høj prioritet for ledelsen i Trivadis AG. Det er principielt muligt at gøre brug af internetsiden Trivadis AG uden angivelse af personoplysninger. Dersom du gerne vil gøre brug af virksomhedens ydelser via hjemmesiden kan det dog være nødvendigt at indtaste personoplysninger.  Hvis det er påkrævet at bearbejde personoplysningerne uden, at der er et retsgrundlag indhenter vi generelt en indvilligelse fra den pågældende person.

Bearbejdningen af personoplysninger, for eksempel navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og i overensstemmelse med de gældende nationale databeskyttelsesbestemmelser for Trivadis AG. Med denne databeskyttelsesforordning vil vi gerne informere offentligheden om type, omfang og formål med de af os indsamlede, anvendte og bearbejdede personoplysninger. Desuden indeholder databeskyttelsesforordningen information om rettighederne for dem, hvis personoplysninger vi indsamler.

Trivadis AG har foretaget et stort antal tekniske og organisatoriske forbehold for at forarbejdningen af indsamlede personoplysninger på denne hjemmeside sker så sikkert så muligt. Dog kan internetbaseret dataoverførsel generelt indebære sikkerhedsbrist, hvorfor absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af den grund er det op til den enkelte, om de foretrækker at formidle deres personoplysninger ad alternative veje, for eksempel på telefonen.
 

1. Begrebsdefinition

Trivadis AG´s databeskyttelsesforordning beror på begrebsdefinitionerne videregivet af den europæiske lovgivende og regeludstedende instans ved bekendtgørelse af den generelle forordning om databeskyttelse (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for både offentligheden, kunder og forretningspartnere. For at sikre, at det er tilfældet vil vi her først gerne forklare begreberne.
I denne databeskyttelsesforordning gør vi blandt andet brug af følgende begreber:

a)    personoplysninger
Personoplysninger er informationer, der kan føres tilbage til en bestemt naturlig person eller identificerbar person (i det følgende ”pågældende person”). En identificerbar person er en naturlig person, der direkte eller indirekte kan forbindes med et navn, et kodenummer, lokaliseringsdata, en online-identifikation eller, som kan identificeres ved hjælp af et eller flere kendetegn. Eller en person, som afslører kendetegn, der henviser til den pågældende persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b)    En registreret (person)
Den registreret person er den identificerede eller identificerbare, naturlige person, hvis personoplysninger, der bearbejdes af den ansvarlige instans.

c)    Bearbejdning
Bearbejdning er en procedure, der gennemføres med eller uden automatiseret fremgangsmåde, eller række af fremgangsmåder, i forbindelse med personoplysninger. Det indebærer at gemme, registrere, sortere, tilpasse eller ændre, genfinde, søge, bruge, videregivelse ved transmission, formidle eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt sletning eller tilintetgørelse.

d)    Begrænset bearbejdning
En begrænsning for bearbejdningen er markeringen af de gemte personoplysninger med det formål at begrænse bearbejdningen i fremtiden.

e)    Profiling
Profilering er enhver form for automatiseret bearbejdning af personoplysninger, der består i, at disse personoplysninger anvendes til at vurdere bestemte personlige aspekter, der kan føre til identificering af en naturlig person. Det gælder særligt aspekter, der gør det muligt at analysere eller forudsige denne naturlige persons arbejdskapacitet, økonomi, helbred, personlige præferencer, interesser, tilforladelighed, adfærd, opholdssted eller skift af bopæl.

f)    Pseudonymisering
Pseudonymisering er bearbejdningen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne, uden inddragelse af ekstrainformation, ikke længere kan henføres til en specifik person. Det gælder med mindre, at disse ekstrainformationer opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar naturlig person.

g)    Ansvarlig eller ansvarlig for bearbejdningen
Den ansvarlige eller den ansvarlige for bearbejdningen er den naturlige eller juridiske person, myndighed, institution eller andet sted, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formål og måden, hvorpå personoplysningerne bliver bearbejdet. Hvis formål og måden, hvorpå oplysningerne bearbejdes er foregivet i EU-ret eller medlemsstatslovgivning kan de bestemte kriterier for benævnelse fastlægges efter disse.

h)    Registeransvarlig
Den registeransvarlige er en naturlig eller juridisk person, myndighed, indretning eller anden institution, der bearbejder personoplysninger på foranledning af den ansvarlige.

i)    Modtager
Modtageren er en naturlig eller juridisk person, myndighed, indretning eller anden institution, der får forelagt personoplysninger. Det sker uafhængigt af om det drejer sig om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der modtager personoplysninger, som skal behandles indenfor rammerne af et bestemt stykke undersøgelsesarbejde iht. EU-ret eller medlemsstatslovgivning

j)    Tredjepart
Tredjepart er en naturlig eller juridisk person, myndighed, indretning eller anden institution ud over den pågældende person, den ansvarlige, den registeransvarlige og andre personer, der har beføjelse til at bearbejde personoplysningerne under den ansvarliges umiddelbare opsyn eller den registeransvarlige.

k)    Samtykke
Samtykke gives af en person, der frivilligt og i en bestemt sammenhæng i form af en viljeserklæring indvilliger i at afgive personoplysninger til bearbejdning eller samtykket gives af en person, der på anden vis umiskendeligt tilkendegiver, at denne samtykker til, at personoplysningerne bearbejdes.
 

2. Navn og adresse på den ansvarlige for bearbejdningen

Den ansvarlige instans i forbindelse med den generelle forordning om databeskyttelse og den schweiziske databeskyttelseslov, andre databeskyttelseslove i EU´s medlemsstater og andre bestemmelser med lignende karakter som databeskyttelseslovene:
Trivadis AG
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Schweiz
Tlf.nr.: +41-58-459 55 55
E-mail: info@trivadis.com
Website: www.trivadis.com und www.trivadis-karriere.com
 

3. Den tilsynsførende for databeskyttelses navn og adresse

Den tilsynsførende der er ansvarlig for bearbejdningen er:
Christian Golz
Trivadis AG
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Schweiz
Tlf.nr.: +41-58-459 55 55
E-mail: dsb@trivadis.com

Alle der er registrerede kan til enhver tid henvende sig direkte til vores tilsynsførende, der er ansvarlig for bearbejdningen, med spørgsmål og kommentarer vedrørende databeskyttelse.
 

4. Cookies

Der anvendes cookies på Trivadis AG´s internetside. Cookies er tekstfiler, der bliver lagt ind på og gemt i et computersystem via internetbrowseren.

Talrige internetsider og servere anvender cookies.Mange cookies har et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en entydig identifikation, der er lagt ind i cookien. Det består af en streng, hvormed den konkrete internetbrowser forbindes med internetsider og servere, hvor cookien ligger gemt. Det gør det muligt at adskille den besøgte hjemmeside og server fra den registreredes, individuelle browser, som også indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser genkendes og identificeres via det unikke cookie ID.

Brugen af cookies gør det muligt for Trivadis AG at tilbyde brugeren af hjemmesiden brugervenlige ydelser, hvilket ikke ville have været muligt uden brugen af cookies.

Ved hjælp af cookies kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres til den enkelte bruger. Som allerede nævnt gør cookies det muligt at genkende den enkelte bruger når han/hun besøger hjemmesiden. Hensigten med at kunne genkende brugeren er at brugen af hjemmesiden bliver lettere. Brugeren af en internetside, hvor der anvendes cookies, skal for eksempel ikke hver gang siden besøges oprette en konto for at downloade et dokument fordi det allerede ligger gemt i cookien i brugerens computersystem.Et andet eksempel er en cookie forbundet med indkøbskurven i en online shop. Online shoppen registrerer den artikel kunden lægger i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre, at en cookie registreres via vores internetside under indstillinger og dermed forhindre, at der fremadrettet bliver integreret cookies. Allerede integrerede cookies kan til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Det er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Det vil ikke være muligt at gøre brug af alle funktioner i fuldt omfang på vores internetside, hvis den registrerede person vælger at deaktiverer integrationen af cookies i den anvendte internetbrowser.
 

5. Registrering af generelle data og informationer

Trivadis AG´s internetside registrerer ved hvert besøg foretaget af en registreret person eller et automatisk system en række generelle data og informationer. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Følgende kan blive registreret: (1) anvendt browsertype og version, (2) det anvendte styresystem, (3) den internetside hvorfra systemet ledes videre til vores internetside (såkaldt reference), (4) undersider, der besøges på vores internetside, (5) dato og klokkeslæt for besøget på internetsiden, (6) en internet-protokol-adresse (IP-adresse), (7) internet-service-provideren der udbyder systemet, hvormed vores internetside besøges og (8) andre lignende data og informationer, som afværger farer i tilfælde af et angreb på vores informationsteknologiske system.

Ved brugen af disse generelle data og informationer forsøger Trivadis AG ikke at skabe en personlig profil for den registrerede person. Derimod er informationerne nødvendige for (1) at vise indholdet på vores internetside korrekt, (2) at optimere indholdet på vores internetside, (3) fortsat at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og teknik er funktionsdygtigt samt (4) for at kunne stille de nødvendige informationer til rådighed dersom en retshåndhævende instans skulle have brug for oplysningerne i forbindelse med et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer bruges af Trivadis AG til dels til at vurdere statistik og efterfølgende til at forbedre databeskyttelse og -sikkerhed i vores virksomhed. Dermed ønsker vi at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de af os bearbejdede personoplysninger. De anonyme data i server logfilerne gemmes separat fra de indsamlede personoplysninger, der kan føre direkte tilbage til en registreret person.
 

6. Brug af marketing værktøjet HubSpot

Trivadis AG gør brug af online marketing aktiviteten Hubspot på deres internetside. Der er her tale om en integreret softwareløsning, hvormed den ansvarlige afdækker de forskellige aspekter indenfor online marketing. Dertil hører:

 1. Content Management for internetsiden og Trivadis bloggen
 2. E-mail-marketing i form af nyhedsbreve samt automatiserede mailings, hvor der for eksempel stilles downloads til rådighed, se i den sammenhæng også nr. 6 b), c), e), g) og h)
 3. Publishing og Reporting på sociale medier som Xing, Twitter, LinkedIn, Youtube
 4. Kontaktmanagement til brugersegmentering og registrering af interesser, se også nr. 6 h)
 5. Landing pages og kontaktblanketter, se også nr. 6 d)

Disse informationer samt dele af indholdet på vores website gemmes på vores softwarepartneres server HubSpot. Vi har adgang til dem for, at vi kan kontakte de besøgende på vores hjemmeside og formidle de kurser, der kunne have interesse for dem.

Vi bruger udelukkende de indsamlede informationer til at optimere vores marketing.
HubSpot er en softwarevirksomhed fra USA med en afdeling i Irland.

Kontakt:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Irland,
tlf.nr.: +353 1 5187500.

HubSpot er certificeret under betingelserne anført i  "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" og underlagt TRUSTe 's Privacy Seal samt "Swiss-U.S. Privacy Shield Framework".

 1. Du finder yderligere information om databeskyttelsesbestemmelserne for HubSpot under: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 2. Du finder mere information fra HubSpot vedrørende EU-databeskyttelsesbestemmelserne under: https://legal.hubspot.com/data-privacy
 3. Du finder mere information om de cookies HubSpot anvender under:  https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/reports/what-cookies-... & https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cooki...

a)    Registrering på vores internetside til deltagelse ved et arrangement
Den registrerede person har mulighed for at tilmelde sig på internetsiden udbudt af dem, der er ansvarlige for bearbejdningen under angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der videregives til de ansvarlige og den registeransvarlige Hubspot afhænger af den blanket, der anvendes ved registreringen. Personoplysninger indtastet af den registrerede person anvendes udelukkende til internt brug og bearbejdes kun af de herfor ansvarlige samt dennes koncerndøtre (Trivadis GmbH, Industriestrasse 4, 70565 Stuttgart, Tyskland; Trivadis Delphi GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien, Østrig; Trivadis A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark; OIO - Orientation in Objects GmbH, Weinheimer Strasse 68, 68309 Mannheim, Tyskland). De indsamles og gemmes kun til eget brug. Den ansvarlige for bearbejdningen kan videregive oplysningerne til en eller flere registeransvarlige, for eksempel til kurervirksomheder. Disse må også kun gøre brug af oplysningerne til internt brug og oplysningerne må kun bearbejdes af den ansvarlige person.

Med registreringen på den ansvarliges internetside bliver følgende desuden gemt: den registrerende persons internet-service-provider (ISP), personens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data bliver gemt fordi det er den eneste måde, vi kan forhindre, at vores ydelser misbruges. Disse data finder desuden anvendelse, dersom det skulle blive nødvendigt, til at opklare kriminelle handlinger. Vi gemmer altså dataene fordi de er nødvendige for de ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne. Videregivelse af disse data til tredjepart er generelt ikke tilladt med mindre, der foreligger en lovbestemt pligt til at videregive informationerne eller videregivelsen understøtter en kriminalsag.

En persons frivillige registrering af personoplysninger vil blive brugt under den ansvarliges bearbejdning til at tilbyde den registrerede person indhold eller ydelser, der grundet sidens natur, kun tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer har mulighed for til enhver tid at ændre de oplysninger, der er blevet angivet under registreringen eller få dem slettet fuldstændig af den ansvarlige for bearbejdningen.
Den ansvarlige for bearbejdningen giver på forespørgsel enhver registreret person information om, hvilke personoplysninger der er gemt om den enkelte. Endvidere sletter eller retter den ansvarlige personoplysninger efter ønske eller forespørgsel fra den registrerede person. Naturligvis i det omfang, at der ikke gør sig lovmæssige regler gældende om opbevaring. Alle medarbejdere, der er beskæftiget under den ansvarlige for bearbejdningen, fungerer i den sammenhæng som kontaktpersoner.

b)    Abonnement på vores nyhedsbrev
På Trivadis AG´s internetside har brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der videregives ved bestillingen af nyhedsbrevet til den ansvarlige og dennes koncerndøtre (Trivadis GmbH, Industriestrasse 4, 70565 Stuttgart, Tyskland; Trivadis Delphi GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien, Østrig; Trivadis A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark; OIO - Orientation in Objects GmbH, Weinheimer Strasse 68, 68309 Mannheim, Tyskland) samt til den registeransvarlige hos Hubspot afhænger af den anvendte blanket.

Trivadis AG informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud via nyhedsbrevet. Vores virksomheds nyhedsbrev kan generelt kun modtages af en registreret person, hvis (1) den registrerede person har en gyldig e-mailadresse og (2) den registrerede person har oprettet et abonnement på nyhedsbrevet. Af juridiske grunde udsendes der en bekræftelse per e-mail til personer, der for at kunne modtage nyhedsbrevet har angivet en e-mailadresse. Den udsendes ved brug af double-opt-in-procedure. Bekræftelsesmailen tjener til at undersøge om indehaveren af e-mailadressen rent faktisk også er den registrerede person, der har oprettet abonnementet på nyhedsbrevet.

På det tidspunkt abonnementet på nyhedsbrevet oprettes gemmer vi den registrerende persons IP-adresse, som kommunikeres via internet-service-provideren (ISP) samt dato og klokkeslæt for oprettelsen. Det er nødvendigt at gemme disse oplysninger for på et senere tidspunkt at kunne påvise (eventuelt) misbrug af den registrerede persons e-mailadresse. Desuden tjener de som juridisk garanti i forbindelse med den ansvarliges bearbejdning.

c)    Newsletter tracking
Nyhedsbrevet fra Trivadis AG indeholder såkaldte web beacons. Et web beacon er en miniaturgrafik, der integreres i e-mails, der udsendes i HTML-format og som muliggør en logfil-registrering og en logfil-analyse. På den måde kan det lade sig gøre at gennemføre en statistisk analyse af online marketing kampagners succes eller mangel på samme. Takket være det integrerede web beacon kan Trivadis se om og, hvornår e-mails åbnes af en registreret person og, hvilke links den registrerede person klikker på.

Personoplysninger som indsamles af web beacons i nyhedsbreve gemmes af den ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne, der også vurderer oplysningerne. Det sker for at optimere udsendelsen af nyhedsbrevet og for at forbedre indholdet i fremtidige nyhedsbreve yderligere så det tilpasses endnu bedre til den registrerede person. Disse personoplysninger gemmes i vores marketing værktøj Hubspot. Registrerede personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres samtykke, afgivet ved double-opt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af de/den ansvarlige for bearbejdningen. En afmelding af nyhedsbrevet betragter Trivadis AG automatisk som en tilbagekaldelse.

d)    Kontaktmulighed via internetsiden ved brug af kontaktblanket
Trivadis AG´s internetside indeholder i overensstemmelse med de retmæssige krav oplysninger, der gør det muligt at tage hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt at afvikle umiddelbar kommunikation med os. Dette omfatter også brugen af almindelig elektronisk post (e-mailadresse). Dersom en registreret person tager kontakt via e-mail eller ved brug af kontaktblanketten til den ansvarlige for bearbejdningen så videresendes personoplysningerne automatisk til den ansvarlige, som herefter gemmer dem. Personoplysninger afgivet af den registrerede person til den ansvarlige person for bearbejdning af oplysninger anvendes under selve bearbejdningen eller de bruges til at tage kontakt til den registrerede person.

e)    Registrering til download af informationsmateriale
Den registrerede person har mulighed for at tilmelde sig på internetsiden udbudt af dem, der er ansvarlige for bearbejdningen under angivelse af personoplysninger. Efter en registrering kan brugeren udvælge de emner, der interesserer ham/hende samt downloade informationsmateriale. Hvilke personoplysninger der videregives til de ansvarlige og den registeransvarlige Hubspot afhænger af den blanket, der anvendes ved registreringen. Personoplysninger indtastet af den registrerede person anvendes udelukkende til internt brug og bearbejdes kun af de herfor ansvarlige samt dennes koncerndøtre (Trivadis GmbH, Industriestrasse 4, 70565 Stuttgart, Tyskland; Trivadis Delphi GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien, Østrig; Trivadis A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark; OIO - Orientation in Objects GmbH, Weinheimer Strasse 68, 68309 Mannheim, Tyskland). De indsamles og gemmes kun til eget brug. Den ansvarlige for bearbejdningen kan videregive oplysningerne til en eller flere registeransvarlige, for eksempel til kurervirksomheder. Disse må også kun gøre brug af oplysningerne til internt brug og oplysningerne må kun bearbejdes af den ansvarlige person.

Med registreringen på den ansvarliges internetside bliver følgende desuden gemt: den registrerende persons internet-service-provider (ISP), personens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen.Disse data bliver gemt fordi det er den eneste måde, vi kan forhindre, at vores ydelser misbruges. Disse data finder desuden anvendelse, dersom det skulle blive nødvendigt, til at opklare kriminelle handlinger. Vi gemmer altså dataene fordi de er nødvendige for de ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne. Videregivelse af disse data til tredjepart er generelt ikke tilladt med mindre, der foreligger en lovbestemt pligt til at videregive informationerne eller videregivelsen understøtter en kriminalsag.

En persons frivillige registrering af personoplysninger vil blive brugt under den ansvarliges bearbejdning til at tilbyde den registrerede person indhold eller ydelser, der grundet sidens natur, kun tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer har mulighed for til enhver tid at ændre de oplysninger, der er blevet angivet under registreringen eller få dem slettet fuldstændig af den ansvarlige for bearbejdningen.
Den ansvarlige for bearbejdningen giver på forespørgsel enhver registreret person information om, hvilke personoplysninger der er gemt om den enkelte. Endvidere sletter eller retter den ansvarlige personoplysninger efter ønske eller forespørgsel fra den registrerede person. Naturligvis i det omfang, at der ikke gør sig lovmæssige regler gældende om opbevaring. Alle medarbejdere, der er beskæftiget under den ansvarlige for bearbejdningen, fungerer i den sammenhæng som kontaktpersoner.

f)    Kommentarfunktion i bloggen på internetsiden
Trivadis AG tilbyder brugerne af bloggen, der er at finde på den ansvarliges internetside, mulighed for at skrive individuelle kommentarer til de enkelte blogindlæg. En blog føres på en internetside og er i reglen offentlig tilgængelig. Her kaldes en eller flere personer for blogger eller web-blogger og der postes artikler eller tanker i såkaldte blogspots. Tredjepart har i reglen mulighed for at kommentere disse blogspots.

Dersom en registreret person efterlader en kommentar i bloggen offentliggjort på internetsiden vil der ved siden af kommentaren være anført dato og klokkeslæt for posten samt personens for- og efternavn samt e-mailadresse. Desuden vil personens internet-service-provider (ISP) og dennes IP-adresse også blive protokolleret. Gemning af IP-adressen sker af sikkerhedsmæssige grunde og i tilfælde af, at personen med sin kommentarer krænker tredjeparts rettigheder eller poster ulovligt indhold. Gemningen af disse personoplysninger hos den registeransvarlige virksomhed Hubspot sker i de ansvarliges egeninteresse. Dermed kan den ansvarlige i tilfælde af en retskrænkelse ekskulpere sig selv.

g)    Abonnement på kommentarer på internetsidens blog
Tredjepart har grundlæggende mulighed for at abonnere på kommentarerne afgivet på Trivadis AG´s blog. Her foreligger muligheden for, at en kommentator, der gerne vil følge kommentarerne til hans/hendes indlæg og selv kommentere kan abonnere på bestemte blog-indlæg.

Hvis en registreret person opretter et abonnement på en kommentar så udsender den ansvarlige en automatisk bekræftelsesmail for at indehaveren af den angivne e-mailadresse kan bekræfte, at det virkelig er hans/hedens e-mailadresse. Abonnementet på kommentarer kan til enhver tid ophæves igen. De indsamlede personoplysninger gemmes i vores marketing tool og anvendes til evaluering.

h)    Profiling
Trivadis AG bruger de indsamlede data fra numrene 6 a) - g) og nr. 7 for at oprette en businessprofil. I den forbindelse er det særligt personlige interesser vedrørende teknologi, der bliver registreret og analyseret. Den ansvarlige anvender informationen for løbende at forbedre indhold og tilbud samt for at stille personaliserede indhold til rådighed for de enkelte personer.
 

7. Registrering på vores internetside til deltagelse på et webinar

Den registrerede person har mulighed for at tilmelde sig på internetsiden udbudt af dem, der er ansvarlige for bearbejdningen under angivelse af personoplysninger til Webcasts (TriCasts). Hvilke personoplysninger der videregives til de ansvarlige afhænger af den blanket, der anvendes ved registreringen. Personoplysninger indtastet af den registrerede person anvendes udelukkende til internt brug og bearbejdes kun af de herfor ansvarlige samt dennes koncerndøtre (Trivadis GmbH, Industriestrasse 4, 70565 Stuttgart, Tyskland; Trivadis Delphi GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien, Østrig; Trivadis A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark; OIO - Orientation in Objects GmbH, Weinheimer Strasse 68, 68309 Mannheim, Tyskland). De indsamles og gemmes kun til eget brug. Den ansvarlige bruger til gennemførelse af TriCast registerføreren LogMeln sammen med produktet GoToWebinar og kommunikerer i den forbindelse navn, fornavn og e-mailadressen til dem. Desuden gemmer de registreringerne hos registerføreren Hubspot.

LogMeln er en softwarevirksomhed fra USA med en afdeling i Irland.

Kontakt:
LogMeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2, Irland,
tlf.nr.: 0800 836785

LogMeIn er certificeret under "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" og"Swiss-U.S. Privacy Shield Framework".

 1. Du finder yderligere information om databeskyttelsesbestemmelserne for LogMeln under: https://www.logmeininc.com/legal/privacy
 2. Du finder mere information fra LogMeln vedrørende EU-databeskyttelsesbestemmelserne under: https://www.logmeininc.com/legal/privacy-shield

Med registreringen på den ansvarliges internetside bliver følgende desuden gemt: den registrerende persons internet-service-provider (ISP), personens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data bliver gemt fordi det er den eneste måde, vi kan forhindre, at vores ydelser misbruges. Disse data finder desuden anvendelse, dersom det skulle blive nødvendigt, til at opklare kriminelle handlinger. Vi gemmer altså dataene fordi de er nødvendige for de ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne. Videregivelse af disse data til tredjepart er generelt ikke tilladt med mindre, der foreligger en lovbestemt pligt til at videregive informationerne eller videregivelsen understøtter en kriminalsag.

En persons frivillige registrering af personoplysninger vil blive brugt under den ansvarliges bearbejdning til at tilbyde den registrerede person indhold eller ydelser, der grundet sidens natur, kun tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer har mulighed for til enhver tid at ændre de oplysninger, der er blevet angivet under registreringen eller få dem slettet fuldstændig af den ansvarlige for bearbejdningen.

Den ansvarlige for bearbejdningen giver på forespørgsel enhver registreret person information om, hvilke personoplysninger der er gemt om den enkelte. Endvidere sletter eller retter den ansvarlige personoplysninger efter ønske eller forespørgsel fra den registrerede person. Naturligvis i det omfang, at der ikke gør sig lovmæssige regler gældende om opbevaring. Alle medarbejdere, der er beskæftiget under den ansvarlige for bearbejdningen, fungerer i den sammenhæng som kontaktpersoner.
 

8. Kontaktmulighed via internetsiden ved brug af chat-funktionen

Internetsiden Trivadis AG giver mulighed for via en web-chat at tage kontakt direkte til de ansvarlige for siden. Formålet er, at brugerne på den måde hurtigt kan få afklaret spørgsmål vedrørende produkter og ydelser. For at kunne tilbyde ydelsen gør den ansvarlige brug af registerføreren SnapEngage.

SnapEngage er en software-virksomhed fra USA.

Kontakt:
SnapEngage, LLC
ATTN: Customer Service Department
1722 14th Street, Suite 220
Boulder, CO 80302
USA
tlf.nr.: (855) 667-6268

SnapEngage er certificeret under "EU - U.S. Privacy Shield Frameworks" og"Swiss-U.S. Privacy Shield Framework".

 1. Du finder yderligere information om databeskyttelsesbestemmelserne for SnapEngage under: https://snapengage.com/privacy-policy/
 2. Du finder mere information fra SnapEngage vedrørende EU-databeskyttelsesbestemmelserne under: https://snapengage.com/privacy-policy/

Ved brug af webside chats på internetsiden bliver følgende desuden gemt: den registrerende persons internet-service-provider (ISP), personens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data bliver gemt fordi det er den eneste måde, vi kan forhindre, at vores ydelser misbruges. Disse data finder desuden anvendelse, dersom det skulle blive nødvendigt, til at opklare kriminelle handlinger. Vi gemmer altså dataene fordi de er nødvendige for de ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne. Videregivelse af disse data til tredjepart er generelt ikke tilladt med mindre, der foreligger en lovbestemt pligt til at videregive informationerne eller videregivelsen understøtter en kriminalsag.

Den ansvarlige for bearbejdningen giver på forespørgsel enhver registreret person information om, hvilke personoplysninger der er gemt om den enkelte. Endvidere sletter eller retter den ansvarlige personoplysninger efter ønske eller forespørgsel fra den registrerede person. Naturligvis i det omfang, at der ikke gør sig lovmæssige regler gældende om opbevaring. Alle medarbejdere, der er beskæftiget under den ansvarlige for bearbejdningen, fungerer i den sammenhæng som kontaktpersoner.
 

9. Webshop til bestilling af tranings

Trivadis AG tilbyder muligheden for at tilmelde sig på internetsiden udbudt af de ansvarlige for bearbejdningen og under angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der videregives til de ansvarlige afhænger af den blanket, der anvendes ved registreringen. Personoplysninger indtastet af den registrerede person anvendes udelukkende til internt brug og bearbejdes kun af de herfor ansvarlige samt dennes koncerndøtre (Trivadis GmbH, Industriestrasse 4, 70565 Stuttgart, Tyskland; Trivadis Delphi GmbH, Handelskai 94-96, 1200 Wien, Østrig; Trivadis A/S, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup, Danmark; OIO - Orientation in Objects GmbH, Weinheimer Strasse 68, 68309 Mannheim, Tyskland). De indsamles og gemmes kun til eget brug.

Alle informationer som er tvingende nødvendige til udlevering eller afvikling af opdraget videregives til tredjepart. Eftersom opbevaring af dine personoplysninger ikke længere er påkrævet eller obligatoriske iht. lovgivningen, slettes de.
 

10. Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

De ansvarlige bearbejder og gemmer kun personoplysninger så længe de er nødvendige for at afvikle den ønskede ydelse eller, hvis det kræves iht. de europæiske retningslinjer eller af regeludstedende myndigheder eller anden form for lovgiver, i form af love eller bestemmelser, som de ansvarlige er underlagt.
Dersom formålet med gemning bortfalder eller europæiske retningslinjer, love, bestemmelser el.lign. fra anden regeludsteder mister gyldigheden vil personoplysningerne rutinemæssigt og i overensstemmelse med loven blive spærret eller slettet.
 

11. Berørte personers rettigheder

a)    Retten til bekræftelse
Enhver registreret person har iht. de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere ret til at kræve en bekræftelse af, hvorvidt personoplysningerne bearbejdes. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af denne mulighed kan de til enhver tid tage kontakt til en af de medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdningen.

b)    Retten til information
Enhver person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til at få udleveret information fra de ansvarlige, om de gemte personoplysninger og til at få tilsendt en kopi af de gemte data. Desuden skal følgende informationer udleveres til den registrerede person iht. de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere:

 1. Formålet med bearbejdningen
 2. De forskellige kategorier af personoplysninger, der bearbejdes
 3. Modtager eller kategori af modtagere, der får forelagt personoplysninger eller vil få forelagt oplysningerne, særligt ifm. modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.
 4. Om muligt information om, hvor længe personoplysningerne vil blive gemt. Hvis det ikke er muligt skal kriterier udleveres for fastlæggelse af, hvor længe de vil blive gemt
 5. Retten til berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af bearbejdning via de ansvarlige eller indsigelsesret imod bearbejdning
 6. Muligheden for at klage til en tilsynsførende myndighed
 7. Hvis personoplysningerne ikke bliver oplyst af den registrerede person selv: Alle tilgængelige informationer om, hvor oplysningerne stammer fra
 8. Tilstedeværelse af en automatiseret beslutningsproces inkl. profilering iht. artikel 22, stk. 1 og 4 DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse) og — som minimum i sådanne tilfælde — udførlig information om den anvendte logik samt omfang og tilstræbt effekt af bearbejdningen på den registrerede person.

Desuden har den registrerede person ret til indsigt i, om personoplysningerne videregives til tredjelande eller en international organisation. Dersom det er tilfældet har den registrerede person i øvrigt ret til information om de fornødne garantier i sammenhæng med formidlingen.

Dersom en registreret person gør brug af rettigheden til information kan denne til enhver tid henvende sig til en af medarbejderne ansvarlige for bearbejdning.

c)    Retten til berigtigelse
Enhver registreret person har iht. de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere ret til at forlange berigtigelse af urigtige personoplysninger. Desuden har den registrerede person ret til at kræve, at ufuldstændige oplysninger bliver komplementeret — dog under hensynstagen til hensigten med bearbejdning.

Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af denne mulighed kan de til enhver tid tage kontakt til en af de medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdningen.

d)    Retten til sletning (retten til at blive glemt)
Enhver person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne i de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til at få slettet informationer, hvis en af følgende grunde gør sig gældende og i det omfang bearbejdning af oplysninger ikke er påkrævet.

 1. Personoplysningerne blev indsamlet eller bearbejdet i en sammenhæng, der ikke længere er relevant.
 2. Den pågældende person trækker det samtykke tilbage, som bearbejdningen beroede på iht. artikel 6 stk.1 litra a DS-GVO  (den generelle forordning om databeskyttelse) eller artikel 9 stk. 2 litra a DS-GVO og der ikke foreligger et andet retsgrundlag for bearbejdningen.
 3. Den registrerede person gør indsigelser iht. artikel 21 stk.1 DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse) imod bearbejdning og der ikke foreligger berettigede grunde til en bearbejdning eller den registrerede person gør indsigelser iht. artikel 21 stk. 2 DS-GVO.
 4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 5. Sletning af personoplysninger sker i forbindelse med opfyldelse af en lovmæssig forpligtelse iht. EU-lovgivning eller i en medlemsstat, som den ansvarlige for bearbejdningen er underlagt.
 6. Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med de tilbudte ydelser fra informationsvirksomheden iht. artikel 8, stk. 1 DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse).

Dersom en af ovenstående grunde gør sig gældende og en registreret person ønsker at få personoplysninger gemt af Trivadis AG slettet så kan de til enhver tid henvende sig til en af vores  medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdningen. Medarbejderne hos Trivadis AG vil sørge for at sletningen straks sættes i gang.

Dersom personoplysningerne gøres offentligt tilgængelige af Trivadis AG og vores virksomhed er forpligtede iht. artikel 17 stk. 1 DS-GVO til sletning af personoplysningerne ved hjælp af de tilgængelige teknologier og med rimelige omkostninger, herunder også teknologisk kunnen, så kontakter vi alle andre, som også er ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne. Vi informerer dem i den sammenhæng om, at samtlige links, der står i forbindelse til personoplysningerne eller kopier eller reproduktioner af oplysningerne skal slettes. Dog naturligvis kun i det omfang, at bearbejdningen ikke er påkrævet. Medarbejderne hos Trivadis AG vil i de konkrete situationer kunne tage de nødvendige skridt for at igangsætte processen.

e)    Retten til begrænset bearbejdning
Enhver person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til at kræve, at oplysningerne bearbejdes, dersom en af følgende grunde foreligger:

 1. Hvis den registrerede person bestrider rigtigheden af personoplysningerne for en periode, der giver de ansvarlige mulighed for, at undersøge, hvorvidt oplysningerne er korrekte.
 2. Hvis bearbejdningen ikke er sket korrekt, den registrerede person afviser sletning af personoplysningerne og i stedet forlanger begrænsning i brugen.
 3. Den ansvarlige bruger ikke længere har brug for personoplysningerne til bearbejdning og den registrerede person har brug for dem til at fastlægge et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav.
 4. Den registrerede person har gjort indsigelser imod bearbejdningen iht. artikel 21 stk. 1 DS-GVO og det endnu ikke er afgjort om den ansvarliges berettigede grunde vejer tungere end den registrerede persons.

Forudsat at en af ovenstående forudsætninger gør sig gældende og en registreret person ønsker at forlange en begrænsning af personoplysninger gemt hos Trivadis AG, kan personen til enhver tid henvende sig til en af de ansvarlige for bearbejdningen. Trivadis AG´s medarbejder vil herefter foranledige begrænsningen.
 

f)    Retten til dataportabilitet
Enhver registreret person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til at kræve de pågældende personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt maskinlæsbart format. Du har ret til at videregive oplysningerne til en anden ansvarlig uden, at vi griber ind i det omfang bearbejdningen beror på din indvilligelse (artikel 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a) DSGVO (forordning om databeskyttelse)) eller på en kontrakt iht. art. 6, stk. 1, litra b DSGVO (forordning om databeskyttelse) og bearbejdningen sker på baggrund af en automatiseret procedure. Det gør sig dog kun gældende i det omfang, at det gøres i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, der er lagt ind under den ansvarlige.

Desuden har den pågældende person under udøvelse af retten til dataportabilitet iht. artikel 20 stk. 1 DS-GVO ret til at foranledige, at personoplysningerne formidles direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig i det omfang, det er teknisk muligt og i det omfang, det ikke begrænser andre personers rettigheder og frihed.

Den registrerede person har til enhver tid mulighed for at kontakte en medarbejder hos Trivadis AG og gøre brug af denne rettighed.

 

g)    Ret til tilbagetrækning af samtykke
Enhver registreret person, hvis personoplysninger bearbejdes har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til af personlige grunde at gøre indsigelser imod bearbejdningen iht. artikel 6 stk. 1 litra e og f DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse) . Det gælder også for profilering, der beror på en af disse bestemmelser.

Efter du har gjort brug af din indsigelsesret bearbejder Trivadis AG ikke længere dine personoplysninger med mindre, vi har vægtige legitime grunde til bearbejdningen, der opvejer dine interesser, rettighed eller friheder eller bearbejdningen tjener til, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Dersom Trivadis AG bearbejder dine personoplysninger for at lave direktereklame har den registrerede person til enhver tid ret til at gøre indsigelser imod bearbejdning af personoplysninger, der har dette formål. Det gælder også for en profilering, der står i forbindelse med direkte markedsføring. Gør den registrerede person indsigelser overfor Trivadis AG imod bearbejdning ifm. direktereklamer må Trivadis AG ikke længere bearbejde personoplysningerne til dette formål.

Desuden har den registrerede person ret til at gøre indsigelser imod bearbejdningen af personoplysninger, der gemmes af Trivadis AG i forskningsøjemed eller historisk forskning eller til statistiske formål iht. artikel 89 stk.1 DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse). Dog med undtagelse af tilfælde, hvor en sådan bearbejdning er i offentlighedens interesse.

For at gøre brug af denne rettighed kan den registrerede person tage direkte kontakt til en medarbejder hos Trivadis AG eller en hvilken som helst medarbejder i en af Trivadis andre afdelinger. Det står desuden den registrerede person frit for i forbindelse med brugen af informationsvirksomhedens ydelser at gøre brug af indsigelsesretten, upåagtet 2002/58/EF, ad elektroniske veje, hvor tekniske specifikationer anvendes.

h)    Enkeltstående automatiserede afgørelser samt profilering
Enhver person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til ikke udelukkende at være underlagt automatiseret bearbejdning  — inkl. profilering —, der har retsvirkning for vedkommende eller på anden måde begrænser vedkommende. Det gør sig gældende i tilfælde, hvor (1) oplysningerne ikke er nødvendige for at afvikle eller opfylde en kontrakt imellem vedkommende og den ansvarlige eller (2) der foreligger EU-lov eller lovgivning fra medlemsstater, som Trivadis er underlagt,  og som tjener til overholdelse af individets rettigheder og frihedsrettigheder samt vedkommendes berettigede interesse eller (3) hvis registreringen ikke sker på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra vedkommende.

Dersom beslutningen kræves (1) for at afvikle eller opfylde en kontrakt imellem de registrerede personer og den ansvarlige eller (2) oplysningerne registreres på baggrund af udtrykkeligt samtykke så finder Trivadis AG en passende måde at respektere vedkommendes rettigheder, friheder og berettigede interesse. Herunder hører som minimum den ansvarliges ret til, imod fremlæggelse af legitime grunde, at opnå adgang til personoplysninger samt retten til at anfægte vedkommendes beslutning.

Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af denne mulighed kan de til enhver tid tage kontakt til en af de medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdningen.

i)    Fortrydelsesret i forbindelse med samtykke om databeskyttelse
Enhver person, hvis personoplysninger bearbejdes, har iht. rettighederne fra de europæiske retningslinjer og andre regeludstedere til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket om bearbejdning af personoplysninger.

Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan de til enhver tid tage kontakt til en af de medarbejdere, der er ansvarlige for bearbejdningen.

 

12. Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocedurer

De ansvarlig for bearbejdningen indsamler og bearbejder ansøgeres personoplysninger for at kunne gennemføre ansøgningsproceduren. Bearbejdningen kan også ske elektronisk. Det er i særdeleshed tilfældet, hvis en ansøger sender ansøgningen elektronisk, for eksempel per e-mail eller via en online blanket på internetsiden. Dersom den ansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger bliver de registrerede oplysninger gemt med det formål at afvikle beskæftigelsesforholdet iht. gældende lov. Dersom der ikke bliver indgået en kontrakt med ansøgeren vil ansøgningen blive slettet efter seks måneder efter beslutningen om ikke at indgå en kontrakt. Dette sker med mindre sletning, berettiget interesse eller kontraktmæssige forpligtelser overfor stillingsformidler står i vejen herfor. Andre berettigede interesser er for eksempel bevisbyrde i sagen iht. tysk generel ligebehandlingslov (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Andre kontraktmæssige forpligtelser omfatter for eksempel en stillingsformidlers regreskrav. I sådanne tilfælde slettes en ansøgning tolv måneder efter bekendtgørelsen om, at der ikke vil blive indgået kontrakt med ansøger.

For at ansøgningsproceduren foregår optimalt og hurtigt gemmer vi alle informationer i ansøgningssystemet Umantis - Talentmanager fra Haufe-Lexware GmbH.
Haufe-Lexware GmbH er et softwarefirma i Tyskland.

Kontakt:
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9
79111 Freiburg
tlf.nr.: 0800 50 50 445

a)    Bestemmelse af virksomheds placering
Trivadis AG gør bruger system, der kan afgøre en virksomheds placering med det formål at kunne vise åbne stillinger i nærheden af det sted, hvor en konkret person besøger vores internetside. Det sker for at gøre søgningen efter relevante stillinger lettere. Bestemmelse af placering efterspørges aktivt i et pop-up-vindue i vedkommendes browser. Vedkommende vælger her aktivt den pågældende placering. Der gøres brug af en tracking-procedurer til bestemmelse af placeringen, hvor den konkrete persons IP-adresse anvendes og på den baggrund angives regionen, hvor vedkommende befinder sig.
 

13. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Instagram

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Instagram på denne internetside. Instagram kan betegnes som en tjeneste, der tilbyder audiovisuelle indtryk og som gør det muligt for brugerne at dele billeder og videoer samt at bearbejde sådanne data i andre sociale netværk.

Tjenestens driftsselskab er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Under hvert besøg på en (under-)side på dette website, der drives af den ansvarlige og hvor der er integreret Instagram-komponenter (Insta-knap), vil brugerens internetbrowser automatisk foranledige visningen af Instagram-komponenterne og sikre download af disse Instagram-komponenter. I forbindelse med denne tekniske procedure modtager Instagram information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på Instagram kan Instagram følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sine hele sit besøg på siden. Informationerne samles af Instagram-komponenterne og henført til den pågældende Instagram-konto, der tilhører vedkommende. Hvis vedkommende gør brug af en af Instagram-knapperne integreret på vores hjemmeside henføres data og information herom til vedkommendes Instagram-brugerkonto og bliver gemt og bearbejdet af Instagram.

Instagram modtager via Instagram-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på Instagram. Det sker uafhængigt af, at vedkommende klikker på Instagram-komponenterne eller ej.  Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til Instagram kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin Instagram-konto.

Du finder yderligere information og gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Instagram her: https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
 

14. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Facebook

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Facebook på denne internetside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et online-samfund, der i reglen gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene til udveksling af meninger og erfaringer eller give plads til etablering af internetgrupper og til at poste private informationer eller virksomhedsinformationer. Facebook gør det blandt andet muligt for brugerne i det sociale netværk at oprette en privat profil, uploade billeder og oprette et netværk via venneforespørgsler.

Tjenestens driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor udenfor USA og Canada er følgende instans ansvarlig for bearbejdningen af personoplysninger: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Brugerens internetbrowser vil under hvert besøg på en (under-)side på dette website, der drives af den ansvarlige, hvor der er integreret Facebook-komponenter (Facebook-plug-in), automatisk foranledige visningen af Facebook-komponenterne og sikre download af disse Facebook-komponenter. Du finder en oversigt over alle Facebooks plug-ins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE I forbindelse med denne tekniske procedure modtager Facebook information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på Facebook kan Facebook følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sit besøg på siden samt hvor længe besøgene varer. Informationerne samles af Facebook-komponenterne og bliver henført til den Facebook-konto, der tilhører vedkommende. Hvis vedkommende gør brug af en Facebook-knap på vores internetside, for eksempel ”kan-godt-lide-knappen”, eller skriver vedkommende en kommentar, så henfører Facebook informationen til vedkommendes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager via Facebook-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på Facebook. Det sker uafhængigt af, om vedkommende klikker på Facebook-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til Facebook kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin Facebook-konto.

Du finder Facebooks retningslinjer for behandling af data under: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ Her finder du information om registrering, bearbejdning og brug af personoplysningerne på Facebook. Desuden finder du her oplysninger om indstillingsmulighederne på Facebook til beskyttelse af den enkelte brugers privatsfære. Desuden finder du forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer finder anvendelse igennem den enkelte person for at undertrykke dataoverførsel til Facebook.
 

15. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne internetside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, behandling og brug af data om besøgendes adfærd på internetsiden. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, hvilken internetside vedkommende kom fra (såkaldte reference), hvilke undersider på internetsiden blev besøgt eller hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt. Webanalyse anvendes overvejende til optimering af en internetside og til cost-benefit-analyser af internetreklame.

Driftsselskabet for Google-Analytics-komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den ansvarlige for bearbejdningen tilføjer "_gat._anonymizeIp” til webanalysen via Google Analytics. Brugen af denne tilføjelse betyder i praksis, at brugerens IP-adresse forkortes og anonymiseres af Google når vores internetside besøges fra en af deltagerstater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Formålet med komponenterne fra Google Analytics er analysen af strømmene af besøgende på vores internetside. Google bruger blandt andet de udvundne data og informationer til at analysere brugerne af vores internetside og oprette online rapporter, hvor aktiviteterne på internetsiden fremgår. De bruges også til at gennemføre andre ydelser, der står i forbindelse med vores hjemmeside.

Google Analytics integrerer en cookie i den pågældende persons informationsteknologiske system. Vi har allerede forklaret, hvad en cookie er ovenfor. Med integrationen af cookies muliggør Google en analyse af brugen af vores hjemmeside. Brugerens internetbrowser vil under hvert besøg på en (under-)side på dette website, hvor der er integreret Google-Analytics-komponenter, videresende data til Google med det formål at gennemføre online analyser. I forbindelse med denne tekniske procedure modtager Google viden om de personlige data, som for eksempel IP-adressen, som Google blandt andet bruger til at spore, hvor den besøgende kommer fra og de klik den besøgende efterlader. Det sker alt sammen for at kunne lave en provisionsberegning.

Cookies gør det muligt at gemme personoplysninger som for eksempel tidspunkt for besøg, stedet, hvorfra et besøg udgår og den frekvens hvormed vores internetside bliver besøgt af den enkelte person. Ved hvert besøg på vores internetside videresendes disse personoplysninger, inklusive vedkommendes IP-adresse, til Google i USA. Personoplysningerne gemmes af Google i USA. Google videregiver i nogle tilfælde de registrerede personoplysninger til tredjepart via en teknisk procedure.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre, at en cookie registreres som ovenfor beskrevet via indstillingerne i den anvendte browser og dermed forhindre, at der overhovedet integreres cookies. Denne indstilling i internetbrowseren forhindrer også, at Google sætter cookies i vedkommendes informationsteknologiske system.  Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har integreret til enhver tid igen slettes fra internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Dertil kommer, at den pågældende person har mulighed for at modsige sig og forhindre, at Google Analytics registrerer data under besøg på internetsiden samt, at disse data bearbejdes af Google. Dertil skal den pågældende person downloade og installere en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Denne browser-add-on meddeler Google Analytics via JavaScript, at der under besøg på siden ikke må videresiendes data og information om besøgene til Google Analytics. Installeringen af browser-add-ons betragtes af Google som en indsigelse. Dersom det informationsteknologiske system senere bliver slettet, formateret eller installeret påny af den pågældende person, er det nødvendigt at installere ovenfornævnte browser-add-on igen for at aktivere Google Analytics. Hvis denne browser-add-on afinstalleres eller deaktiveres af den enkelte person eller en anden person, der har adgang til den første persons computer, er det muligt at installere denne browser-add-on igen eller at aktivere den påny.

Du finder yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google underhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics forklares nærmere under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
 

16. Databeskyttelsesbestemmeler til brug og anvendelse af Google-AdWords

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Google AdWords på denne internetside. Google AdWord er et redskab, der bruges til internetreklame og som gør det muligt for annoncører at vise reklamer både i Googles søgeresultater og i Googles reklamenetværk. Google AdWords gør det muligt for annoncørerne forud for visningen af fastlægge bestemte søgeord, hvorved en reklame udelukkende vises i søgeresultaterne, hvis brugeren har indtastet et eller flere søgeord, der står på eller står i forbindelse til ordene på listen over søgeord. I Googles reklamenetværk fordeles annoncørerne via en automatiseret algoritme og på baggrund af de fastlagte søgeord.

Driftsselskabet bag Google-Analytics-komponenterne er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at gøre reklame for vores internetsiden via integration af relevante reklamer fra tredjepart på internetsiden og i søgemaskine resultaterne i Googles søge resultatliste.

Hvis en person videresendes til vores internetside via en Google-reklame integreres der en såkaldt konverteringscookie i den pågældende persons system. Vi har allerede forklaret, hvad en cookie er ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tre dage og tjener ikke til identificering af den pågældende person. Så længe en konverteringscookie er gyldig kan man via cookien se om bestemte undersider, fx indkøbskurven i en online shop, bliver åbnet på internetsiden. Takket være konverteringscookien kan både vi og Google følge aktiviteterne og se om en person, der videreledes til vores internetside via en AdWords-annonce, generer omsætning, altså om indkøbene i indkøbskurven faktisk indkøbes eller om handlen afbrydes.

Informationerne indsamlet med en konverteringscookie anvendes af Google til at lave besøgerstatistik om brugen af vores internetside. Vi bruger så besøgerstatistikken for at se, hvor mange besøgende siden har i alt og hvor mange besøgende vi får fra AdWords-annoncer. På den måde kan vi se, hvorvidt AdWords-annoncerne var vellykkede eller om vi skal optimere dem i fremtiden og foretage ændringer i definitionen af søgeord. Hverken vores virksomhed eller andre af Google-AdWords reklamekunder modtager information fra Google, der gør det muligt at identificere de enkelte personer.

Ved brug af konverteringscookien kan vi gemme personoplysninger, fx om de internetsider personen har besøgt. Ved hvert besøg på vores internetside videresendes disse personoplysninger, inklusive vedkommendes IP-adresse, til Google i USA. Personoplysningerne gemmes af Google i USA. Google videregiver i nogle tilfælde de registrerede personoplysninger til tredjepart via en teknisk procedure.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre, at en cookie registreres som ovenfor beskrevet via indstillingerne i den anvendte browser og dermed forhindre, at der overhovedet integreres cookies. Denne indstilling i internetbrowseren forhindrer også, at Google sætter konverteringscookies i vedkommendes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, som Google AdWords allerede har integreret til enhver tid igen slettes fra internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den pågældende person har også mulighed for at modsige sig visningen af interessebaseret reklame. For at gøre det skal personen åbne følgende link i hver af de browsere han/hun anvender www.google.de/settings/ads og angive den ønskede indstilling.

Yderligere information og gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google finder du her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
 

17. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Bing Ads

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Bing Ads på denne internetside. Bing Ads er et redskab, der bruges til internetreklame og som gør det muligt for annoncører at vise reklamer både i Bings søgeresultater og i Bings reklamenetværk. Bing Ads gør det muligt for annoncørerne forud for visningen af fastlægge bestemte søgeord, hvorved en reklame udelukkende vises i søgeresultaterne, hvis brugeren har indtastet et eller flere søgeord, der står på eller står i forbindelse til ordene på listen over søgeord. I Bings reklamenetværk fordeles annoncørerne via en automatiseret algoritme og på baggrund af de fastlagte søgeord.

Bing Ads har til huse i Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Formålet med Bing Ads er at gøre reklame for vores internetsiden via integration af relevante reklamer fra tredjepart på internetsiden og i søgemaskine resultaterne i søge resultatliste.
Hvis en person videresendes til vores internetside via en Bing-reklame integreres der en såkaldt konverteringscookie i den pågældende persons system. Vi har allerede forklaret, hvad en cookie er ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tre dage og tjener ikke til identificering af den pågældende person. Så længe en konverteringscookie er gyldig kan man via cookien se om bestemte undersider, fx indkøbskurven i en online shop, bliver åbnet på internetsiden. Takket være konverteringscookien kan både vi og Bing følge aktiviteterne og se om en person, der videreledes til vores internetside via en Ad-annonce, generer omsætning, altså om indkøbene i indkøbskurven faktisk indkøbes eller om handlen afbrydes.

Informationerne indsamlet med en konverteringscookie anvendes af Bing til at lave besøgerstatistik om brugen af vores internetside. Vi bruger så besøgerstatistikken for at se, hvor mange besøgende siden har i alt og hvor mange besøgende vi får fra AdWords-annoncer. På den måde kan vi se, hvorvidt AdWords-annoncerne var vellykkede eller om vi skal optimere dem i fremtiden og foretage ændringer i definitionen af søgeord. Hverken vores virksomhed eller andre af Bing-Ads reklamekunder modtager information fra Bing, der gør det muligt at identificere de enkelte personer.

Ved brug af konverteringscookien kan vi gemme personoplysninger, fx om de internetsider personen har besøgt. Ved hvert besøg på vores internetside videresendes disse personoplysninger, inklusive vedkommendes IP-adresse, til Bing i USA. Personoplysningerne gemmes af Bing i USA. Bing videregiver i nogle tilfælde de registrerede personoplysninger til tredjepart via en teknisk procedure.
Den registrerede person kan til enhver tid forhindre, at en cookie registreres som ovenfor beskrevet via indstillingerne i den anvendte browser og dermed forhindre, at der overhovedet integreres cookies. Denne indstilling i internetbrowseren forhindrer også, at Bing sætter konverteringscookies i vedkommendes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, som Bing Ads allerede har integreret til enhver tid igen slettes fra internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den pågældende person har også mulighed for at modsige sig visningen af interessebaseret reklame via Bing.

Du finder yderligere information og gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Bing her: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 

18. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af LinkedIn

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på denne internetside. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt at oprette et netværk med eksisterende professionelle kontakter samt at knytte nye kontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i over 200 lande. Dermed er LinkedIn i øjeblikket den største platform for forretningskontakter og en af de mest besøgte internetsider i verden.

Virksomheden har til huse her: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. I forbindelse med sager vedrørende databeskyttelse er følgende filial ansvarlig: LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang nogen besøger internetsider, der er udstyret med LinkedIn-komponenter (LinkedIn-plug-ins) sørger disse komponenter for, at browseren anvendt af den pågældende person downloader en visning af LinkedIn-komponenten. Du finder yderligere information om LinkedIn-plug-ins under https://developer.linkedin.com/plugins I forbindelse med denne tekniske procedure modtager LinkedIn information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på LinkedIn så kan LinkedIn følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sine besøg på siden samt, hvor længe vedkommende opholder sig på konkrete undersider. Informationerne samles af LinkedIn-komponenterne og henføres til den pågældendes LinkedIn-konto. Dersom vedkommende trykker på en af LinkedIn-knapperne på vores internetside, henfører LinkedIn informationen til personens brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

LinkedIn modtager via LinkedIn-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på LinkedIn. Det sker uafhængigt af, at vedkommende klikker på LinkedIn-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til LinkedIn kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin LinkedIn-konto.

LinkedIn tilbyder under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls muligheden for at afbestille visningen af e-mails, SMS´er og målrettede annoncer samt for at forvalte annoncerings indstillingerne. LinkedIn gør i øvrigt brug af partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan integrere cookies. Sådanne cookies kan afvies under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy De gældende databeskyttelsesbestemmelser fra LinkedIn er at finde under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Cookie retningslinjerne for LinkedIn finder du under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 

19. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af SlideShare

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra SlideShare på denne internetside. LinkedIn SlideShare muliggør som filhosting-tjeneste udskiftning og arkivering af præsentationer og andre dokumenter som PDF-filer, videoer og webinarer. Med filhosting tjenesten kan brugerne uploade medieindhold i alle tilgængelige formater, hvorved dokumenterne enten bliver gjort offentligt tilgængelige eller de markeres som private.

SlideShare har til huse her: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Følgende instans er ansvarlig for databeskyttelses sager udenfor USA: LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

LinkedIn SlideShare stiller såkaldte embed-codes til rådighed til at uploade medieindhold (præsentationer, PDF-filer, videoer, fotos, etc.). Embed-codes er programkoder, der integreres på internetsider med det formål at vise eksternt indhold på egen internetside. Embed-codes gør det på den måde muligt at gengive indhold på egen internetside uden, at indholdet behøver at ligge på egen server, hvilken ville kunne føre til overtrædelse af den retmæssige ejers ophavsret. Andre fordele ved embed-codes er, at operatøren af en internetside ikke bruger egen lagringsplads på computeren og dermed ikke belaster systemet. En embed-code kan til enhver tid integreres på en anden internetside således, at eksternt indhold også kan integreres i egen tekst. Formålet med brugen af LinkedIn SlideShare er en aflastning af vores servere. Samtidig undgår brugeren at krænke ophavsretten under visningen af fremmed indhold.

Hver gang nogen besøger vores internetside, som er udstyret med SlideShare-komponenter (embed-codes), sørger disse komponenter for, at den browser vedkommende bruger, downloader data fra SlideShare. I forbindelse med denne tekniske procedure modtager LinkedIn information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på SlideShare kan SlideShare følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sine hele sit besøg på siden og, hvor længe vedkommende opholder sig på de enkelte undersider. Informationerne bliver samlet i SlideShare-komponenterne og henført til den pågældende persons SlideShare-konto.

LinkedIn modtager via SlideShare-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på SlideShare. Det sker uafhængigt af, om vedkommende klikker på SlideShare-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til LinkedIn kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin SlideShare-konto.

LinkedIn gør i øvrigt brug af partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan integrere cookies. Sådanne cookies kan afvies under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy De gældende databeskyttelsesbestemmelser fra LinkedIn er at finde under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar.
 

20. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Twitter

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Twitter på denne internetside. Twitter er en flersproget offentligt tilgængelig mikroblogger-tjeneste, hvor brugerne kan poste såkaldte tweets. Det vil sige korte nyheder, der er begrænset til 280 tegn. De offentliggøres og spredes via platformen. Man behøver ikke at være logget ind på Twitter for at læse disse nyheder. Disse tweets vises også til de såkaldte followers. Followers er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden er det muligt på Twitter via hashtags, links eller re-tweets at nå ud til et bredt publikum.
Twitter har til huse på følgende adresse: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Under hvert besøg på en (under-)side på dette website, der drives af den ansvarlige og hvor der er integreret Twitter-komponenter (Twitter-knap), vil brugerens internetbrowser automatisk foranledige visningen af Twitter-komponenterne og sikre download af disse Twitter-komponenter. Du finder yderligere information om Twitter-knapperne under https://about.twitter.com/de/resources/buttons I forbindelse med denne tekniske procedure modtager Twitter information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger. Formålet med at integrere Twitter-komponenter er, at vores brugere kan udbrede indholdet på denne internetside yderligere, at gøre internetsiden yderligere bekendt i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på Twitter kan Twiter følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sine hele sit besøg på siden samt, hvor længe vedkommende opholder sig på de konkrete undersider. Informationerne samles i Twitter-komponenterne og henføres til den pågældende persons Instagram-konto. Hvis vedkommende gør brug af en af Twitter-knapperne integreret på vores hjemmeside henføres data og information herom til vedkommendes Twitter-brugerkonto og bliver gemt og bearbejdet af Twitter.

Twitter modtager via Twitter-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på Twitter. Det sker uafhængigt af, at vedkommende klikker på Twitter-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til Twitter kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin Twitter-konto.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter er at finde under https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.
 

21. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af Xing

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra Xing på denne internetside. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt at oprette et netværk med eksisterende professionelle kontakter samt at knytte nye kontakter. Den enkelte bruger kan oprette en personlig profil på Xing. Virksomheder kan for eksempel oprette virksomhedsprofiler eller offentliggøre stillingsopslag på Xing.
Virksomheden har til huse her: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Under hvert besøg på en (under-)side på dette website, der drives af den ansvarlige og hvor der er integreret Xing-komponenter (Xing-plug-in), vil brugerens internetbrowser automatisk foranledige visningen af Xing-komponenterne og sikre download af disse Xing-komponenter. Du finder yderligere information om Xing-plug-ins under https://dev.xing.com/plugins I forbindelse med denne tekniske procedure modtager Xing information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Hvis vedkommende samtidig er logget ind på Xing kan Xing følge, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger under sine besøg på siden samt, hvor længe vedkommende opholder sig på de enkelte undersider. Informationerne samles af Xing-komponenterne og henført til den pågældende persons Xing-konto. Dersom vedkommende trykker på en af Xing-knapperne på vores internetside, for eksempel ”Del”-knappen, henfører Xing informationen til vedkommendes personlige brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Xing modtager via Xing-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på Xing. Det sker uafhængigt af, at vedkommende klikker på Xing-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til Xing kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin Xing-konto.

Du finder Xings retningslinjer for behandling af data under: https://www.xing.com/privacy Her finder du information om registrering, bearbejdning og brug af personoplysningerne på Xing. Desuden har Xing under https://www.xing.com/app/share?op=data_protection offentliggjort information om databeskyttelse ifm. ”Del”-knappen.
 

22. Databeskyttelsesbestemmelser anvendt af YouTube

Den ansvarlige for bearbejdningen har integreret komponenter fra YouTube på denne internetside. YouTube er en internet videoportal, der gør det muligt for video publishers gratis at poste videoclips og for brugerne gratis at se disse clips og kommentere og vurdere dem. YouTube tillader at der postes videoer af enhver art samt, at der postes film og fjernsynsudsendelser, men også musikvideoer, trailers og film, som brugerne selv har lavet.

Virksomheden har til huse her: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er et datterselskab til Google, der har adresse her: Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Under hvert besøg på en af YouTubes sider på dette website, der drives af den ansvarlige og hvor der er integreret YouTube-komponenter (YouTube-video), vil brugerens internetbrowser automatisk foranledige visningen af YouTube-komponenterne og sikre download af disse YouTube-komponenter. Der findes yderligere information om YouTube her: https://www.youtube.com/yt/about/de/ I forbindelse med denne tekniske procedure modtager YouTube og Google information om, hvilke konkrete undersider på vores website vedkommende besøger.

Dersom vedkommende er logget ind på sin YouTube-konto samtidig med et besøg på en internetside, der indeholder en YouTube-video, så modtager YouTube information om besøget. YouTube modtager også information om, hvilke konkrete undersider vedkommende besøger. Informationerne samles i YouTube- og Google-komponenterne og henføres til den pågældende persons YouTube-konto.
YouTube og Google modtager via YouTube-komponenterne altid information om, at vedkommende har besøgt vores internetside, hvis vedkommende samtidig med besøget på vores side er logget ind på YouTube. Det sker uafhængigt af, at vedkommende klikker på YouTube-komponenterne eller ej. Hvis vedkommende ikke ønsker, at informationerne videregives til YouTube og Google kan formidlingen forhindres ved, at personen forud for et besøg på vores internetside logger af sin YouTube-konto.

Du finder YouTube retningslinjer for behandling af data under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Her finder du information om registrering, bearbejdning og brug af personoplysningerne på YouTube og Google.
 

23. Retsgrundlag for databehandlingen

Artikel 6 I litra a DS-GVO (den generelle forordning om databeskyttelse) udgør retsgrundlaget for vores virksomhed i forbindelse med bearbejdning, hvor vi indhenter samtykke til en bestemt type af bearbejdning. Hvis det er påkrævet, at vi bearbejder personoplysninger i forbindelse med afviklingen af en kontrakt, for eksempel i forbindelse med forsendelse af en vare eller tilvejebringelse af en ydelse eller modydelse beror bearbejdningen på artikel 6 I litra b i DS-GVO. Det samme gør sig gældende i forbindelse med bearbejdningen af personoplysninger forud for indgåelse af en kontrakt, for eksempel hvis vi modtager forespørgsler om et produkt eller ydelse. Dersom virksomheden er underlagt en lovmæssig forpligtelse, der kræver bearbejdning af personoplysninger, som for eksempel i forbindelse med skat, så sker bearbejdningen iht. artikel 6 I litra c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan bearbejdningen af personoplysninger være påkrævet for at beskytte den vedkommendes livsvigtige interesser eller en anden naturlig persons interesser. Det kan for eksempel forekomme, hvis vedkommende kommer til skade under et besøg i vores virksomhed og denne efterlader navn, alder og sygekasseinformation eller anden livsvigtig information, der skal videregives til en læge, et sygehus eller anden tredjepart. I sådanne tilfælde beror bearbejdningen af data på artikel 6 I litra d DS-GVO. Bearbejdningen af personoplysninger kan også bero på artikel 6 I litra f DS-GVO. Bearbejdningen af personoplysninger beror på dette retsgrundlag, og ingen af de tidligere nævnte retsgrundlag, hvis bearbejdningen sker for at værne om virksomhedens legitime interesser eller tredjeparts interesser og i det omfang, at vedkommendes interesser, retsgrundlag og basale frihedsrettigheder ikke er overvejende. Vi har mulighed for at gennemføre denne type af bearbejdning fordi den europæiske lovgivning muliggør den. I lovgivningen gives der udtryk for den opfattelse, at der kan foreligger en berettiget interesse, hvis vedkommende er en af den ansvarliges kunder (betragtning 47 pkt. 2 DS-GVO).
 

24. Berettiget interesse i forbindelse med bearbejdningen, der kan følges af den ansvarlige eller tredjepart

25. I det omfang bearbejdningen af personoplysninger beror på artikel 6 I litra f DS-GVO betragter den ansvarlige gennemførelsen som værende af berettiget interesse. Der handles her til fordel for den økonomiske aktivitet og alle vores medarbejderes og anpartshaveres velbefindende.

26. Kriteriet for hvor længe vi gemmer personoplysninger er baseret på den lovbestemte opbevaringsfrist. Dog i det omfang, at ingen anden opbevaringsfrister finder anvendelse eller opbevaringsfrister defineres af den ansvarlige. Efter opbevaringsfristen udløber slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt i det omfang, de ikke længere er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller indgå nye kontrakter eller til et andet formål. Love og kontraktmæssige bestemmelser vedrørende tilgængelighed til personlige oplysninger; i forbindelse med afvikling af kontrakter; forpligtelser som vedkommende person, hvis personoplysninger gemmes, er underlagt; mulige følger, hvis der ikke er adgang til oplysningerne

Vi oplyser dig om, at opbevaring af personoplysninger til dels er påkrævet per lov (fx i forbindelse med skat) eller i forbindelse med indgåelse og afvikling af en kontrakt (fx oplysninger om kontraktparten). I forbindelse med indgåelsen af en kontrakt kan det blandt andet være påkrævet, at den pågældende person, der indgår en kontrakt, afgiver sine personoplysninger og, at disse efterfølgende bearbejdes af os. Vedkommende er for eksempel forpligtet til at videregive personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende formidling af personoplysninger vil kunne betyde, at vi ikke kan indgå en kontrakt med den pågældende person. Forud for opgivelse af personoplysninger har den pågældende person mulighed for at tage kontakt til en af vores medarbejdere. Vores medarbejdere informerer den pågældende person om påkrævede personoplysninger iht. lovgivning og/eller for at indgå en kontrakt. Desuden informerer vi dig om konsekvenserne af manglende afgivelse af personoplysningerne.
 

27. Eksistensen af en automatiseret beslutningstagning

Som ansvarsbevidst virksomheder giver vi afkald på en automatiseret beslutningstagning.